26 sept 2013

Actividades Extraescolares de tarde para o curso 2013-2014Achegamos información definitiva da OFERTA das Actividades Extraescolares de tarde para o curso 2013-2014, que abranguerán de OUTUBRO a MAIO, incluídos. 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

TAEKWONDO
de 16:00 a 17:00TAEKWONDO
de 17:00 a 18:00

DEBUXO E
PINTURA
de 16:00 a 18:00

CINE
de 16:00 a 17:00

XARDINERÍA/ 
GARDENING
de 16:00 a 17:00

COCIñA/COOKING
de 17:00 a 18:00


TENIS
de 16:00 a 17:00
BAILE


BAILE MODERNO
de 16:00 a 17:00

TAEKWONDO
de 17:00 a 18:00

BALONCEST0
de 16:00 a 17:00PISCINA *
16:30


ATLETISMO
de 16:00 a 17:00

PATINAXE
de 17:00 a 18:00 .

TEATRO
de 16:00 a 17:30


IMPORTANTE:
 • TAEKWONDO. Debido á alta demanda nesta actividade existe a posibilidade de facer 3 grupos (dous o luns e un o mércores de 5 a 6 da tarde) e tamén a opción de asistir dous días cun prezo de 20 €. Todos os alumnos deberán asistir por primeira vez o luns 30 de 4 a 6 da tarde.
 • PINTURA E DEBUXO. Só haberá un grupo, a actividade será os martes, xa que unha vez consultados todos os pais este era o día que máis conviña á maioria. Ademais da cota do outubro os alumnos deberán pagar 7 € para o material de todo o curso.
 • OBRADOIRO DE XARDINERÍA EN INGLÉS. Esta actvidade será impartida polo profesor axudante americano. A actividade comezará o martes 8 de outubro.
 • COCIÑA/COOKING. Actividade proposta polo departamento de inglés do centro e que será impartida polo lector americano. O prezo será de 10 € e tamén se lles pedirán ós asistentes ingredientes para as receitas. A actividade comezará o martes 8 de outubro.
 • BALONCESTO. Será impartido en castelán por un monitor novo ( a persoa que ten sustituído a Jorge nalgunhas ocasións)
 • PISCINA: Desenvolverase na piscina Centro Fitness Supera (Lourizán). A actividade comezará ás 16:30 h. O importe da Piscina deberá pagarse nas oficinas da piscina. Tendo en conta que todos os nenos terán prezo de socios, pregamos paguedes a cota de socios de ANPA.
 • Algunhas das activides orixinalmente ofertadas (Inglés, Kodu, Piano, Informática) non se impartirán dado que non acadaron o número mínimo de solicitudes. Voltaranse a ofertar se houbese interesados nas mesmas.
 • Seguro. Os alumnos que fagan actividades extraescolares ou asistan ó comedor deberán subscribir un seguro que xestionará a anpa cun custe de 7€ por curso e que deberá ser pagado en outubro. En breve se enviará unha ficha para que se cubran os datos do alumno@.
 • As actividades extraescolares da tarde deben ingresarse na conta da A.N.P.A na (2080-5081-95-3040003162), dende o día 1 ata o día 10 de cada mes, sempre por anticipado e non a mes vencido, indicando o nome do neno/a e a actividade á que asiste.
 • As actividades comezarán o luns día 30 setembro, coa excepción cooking e gardening , que comezarán, o martes día 8, Durante a primeira semana os monitores adicaran os primeiros minutos a explicarlle aos pais e nais como desenvolverán as distintas actividades. Tamén haberá algún representante da anpa para resolver calquera cuestión.
 • É moi importante que os/as nenos/as que se inscriban nunha actividade non se dean de baixa, agás por unha causa xustificada. Se é así, deberán COMUNICALO no Centro ou á ANPA.
 • A COTA DA ANPA SERÁ DE 15 € que deberá ser pagada no mes de outubro.
 • O COMEDOR MANTERASE EN 3.50€ por día. Por favor, deben avisar ó MOCHI 986 708418 e ó CEP RIOMAIOR 986 672434 para calquera incidencia no horario de asistencia dos seus fill@s
Os PREZOS para cada actividade son os seguintes:

                                                                                     SOCIOS    NON SOCIOS
 • PINTURA E DEBUXO....................................17 €..................20 €
 • TENIS................................................................12 €..................15 €
 • COOKING/COCIÑA........................................10 € .................12 €
 • TEATRO...........................................................12 €..................15 €
 • PATINAXE.......................................................12 € .................15 €
 • ATLETISMO....................................................12 € .................15 €
 • CINE ……........................................................10 € .................12 €
 • XARDINERÍA/GARDENING.......................10 € ..................12 €
 • BAILE MODERNO........................................12 € ..................15 €
 • BALONCESTO.............................................12€ ...................15 €
 • TAEKWONDO...............................................12 €...................15 €
 •  PISCINA........................................................28 € aprox.(a pagar na piscina)

No hay comentarios:

Publicar un comentario