7 dic 2010

9 DE DECEMBRO: ENCONTRO FAMILIA - ESCOLA

ENCONTRO FAMILIA - ESCOLA

Os departamentos de orientación do CEP de Riomaior –CRA
de Vilaboa e CPI do Toural, invitan ás familias do noso alumnado de
Educación Infantil, a un “encontro de educadoras/es”.
Queremos por en marcha un espazo de reflexión e de
intercambio sobre aqueles temas educativos que máis vos
interesen. Neste primeiro encontro abordaremos a importancia da
relación familia escola e planificaremos os sucesivos encontros e
temáticas.
Esta xuntanza, na que esperamos contar coa vosa asistencia,
terá lugar o próximo xoves día 9 de decembro ás 10:00 horas da
mañá no local de Protección Civil do Toural .